Praktische informatie - Gedragscode
Gedragscode PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag, 25 november 2020 10:49

Neem voor je mee doet aan onze zwemactiviteiten goed onze gedragscode door.

Wij rekenen erop dat iedereen zich hier aan houdt!

Wat zijn onze afspraken (gedragscode)?

§ Alle leden en onze gasten moeten kunnen sporten in een plezierige en veilige omgeving.

§ Respecteer iedereen die binnen de zwemsport actief of passief bezig is.

§ Houd je aan de regels die tijdens de wedstrijd gelden.

§ Waardeer dat anderen zoals coaches, trainers, scheidsrechters, bestuurders en andere vrijwilligers zich inzetten voor de vereniging.

§ Behandel iedereen gelijkwaardig, sta open voor iedereen.

§ Onthoud je te allen tijde van grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie (zie ook Gedragsregels Seksuele intimidatie).

§ Gebruik geen geweld rondom het zwembad, zowel verbaal als fysiek.

§ Iedereen die bij onze vereniging betrokken is, zet zich in om alles rondom de trainingen en de wedstrijden goed en plezierig te laten verlopen.

§ Tegen je verlies kunnen accepteren dat de andere partij beter is of meer geluk heeft gehad.

§ Zet je in voor jezelf, je team en de club.

§ Sport als team.

§ Wens voor de wedstrijd je tegenstander en de scheidsrechter een fijne wedstrijd toe.

§ Geef na afloop van de wedstrijd de tegenstanders en de scheidsrechter een hand.

§ Accepteer als de scheidsrechter een beslissing neemt, ook als je het er niet eens mee bent (er zijn officiële klachtenprocedures bij de KNZB).

§ Op de tribune, in het clubhuis, de kleedkamer en in de social media(Instagram, Twitter, Facebook etc.) wordt geen agressieve of schunnige taal gebruikt dat in verband kan worden gebracht met De Meerkoeten.

§ Spelers die zich misdragen, worden aangesproken door teamgenoten, de coach, de trainer of het bestuur. Bij herhaaldelijk wangedrag kan er door het bestuur een sanctie worden opgelegd. Alle leden die met jeugdleden werken hebben een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd (Procedure bekend bij bestuur).

§ Iedereen doet mee aan het handhaven van de gedragscode.

§ Grensoverschrijdendgedrag wordt gemeld bij het bestuur of bij de vertouwens-contactpersoon van de club of van de KNZB. Op deze link Centrum Veilige Sport Nederland vind je meer informatie over deze zaken

 


Sponsors

Banner
Website by: Rick de Jong